Tổng hợp chính sách bảo mật của Kingmenstyle

1. Dự liệu cá nhân

Dữ Liệu Cá Nhân” hay “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính

Hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận.

Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân

Chính sách này áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng, điều khoản chấp thuận khác áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và không nhằm ghi đè những thông báo hoặc các điều khoản đó trừ khi chúng tôi có tuyên bố ràng khác.

Chính sách này được áp dụng cho cả Người bán và Người mua

bảo mật thông tin
Hình ảnh bảo mật thông tin khách hàng

 

2. Khi nào sẽ thu nhận dự liệu cá nhân

Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;

khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác

Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi;

Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi

Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì

Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị thu thập

 

3) Kingmenstyle sẽ thu thập những dư liệu gì ?

Họ tên;

Địa chỉ email;

Ngày sinh;

Địa chỉ thanh toán và/hoặc giao nhận hàng hóa;

Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán

Số điện thoại;

Giới tính;

Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi

Thông tin về mạng của bạn và những người và tài khoản mà bạn có tương tác;

Hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video;

Thông tin về nhân thân được cấp bởi chính phủ hoặc các thông tin khác phục vụ cho các mục đích đánh giá pháp lý, nhận biết khách hàng, xác minh thông tin hoặc phòng chống gian lận của chúng tôi

 

Tham khảo sản phẩm : Tại đây 

Tham khảo thêm  : Chính sách bảo hành của Kingmenstyle luôn làm khách hàng hài lòng nhất có thể.Luôn đảm bảo độ uy tín cho khách hàng lựa chọnChính sách bảo mật